• Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін.

  Український Журнал Хірургії Украинский Журнал Хирургии ... Название: Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін.
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 9.4 mb
  Скачано: 215 раз

  Український Журнал Хірургії Украинский Журнал Хирургии ...
  ні виразкових гастродуоденальних кровотеч .... Хірургічне лікування виразкових гастродуоденаль- них кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами. П.Д. ...... ли наиболее короткому пути прохождения ин- ...... денальних кровоточащих язв / П.Д. Фомин, Е.Н. Ше-.

  Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін.

  Етичні питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини міністерство охорони здоров я україни, український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Experience of treatment of duchenne muscular dystrophy by transplantation of embryonic stem cells 9th annual meeting international society for cellular therapy, arizona (usa), may 29 - 1 june, 2003. Гемопоетичні ембріональні суспензії в лікуванні променевих реакцій системи кровотворення у хворих на рак шийки матки тези 14-го зїзду терапевтів україни.

  Клинический опыт использования тестовой системы стоматофлор для оценки микробиоты пародонтального кармана методом пцр в режиме реального времени научно-практичный журнал имплантология. Tactics and results of surgical treatment of acute bleeding gastroduodenal ulcers in a specialized center of gastrointestinal bleedings eur. Клініка сніду та проблеми лікувально-профілактичної допомоги хворим в україні збірник тез першої національної науково-практичної конференції з проблем вiлchiд з міжнародною участю.

  Embryonic stem cells in multiple sclerosis 6th congress european federation of internal medicine 13th national congress of internal medicine. Технология, улучшающая результаты хирургического лечения больных раком поджелудочной железы и периампулярной зоны матеріали наукового симпозіуму лікування розповсюджених злоякісних новоутворень підшлункової залози та заочеревинного простору. .

  Применение гемопоэтических клеток эмбриональной печени человека при лечении больных раком головки поджелудочной железы, осложненным механической желтухой вісник морської медицини. Влияние трансплантации клеток эмбриональной печени на состояние кроветворной и иммунной систем в процессе комплексного лечения больных злокачественными новообразованиями і національний конгрес україни з імунології, алергології та імунореабілітації. Критерії добору хворих на снiд для лікування стволовими клітинами ембріонального гемопоезу збірник тез першої національної науково-практичної конференції з проблем вiлchiд з міжнародною участю.

  Гемопоетичні ембріональні суспензії в лікуванні променевих реакцій системи кровотворення у хворих на рак шийки матки матеріали 14-го зїзду терапевтів україни. Method of treatment of acquired immune deficiency syndrome with embryonic hematopoietic stem cells ii international conference on hematopoietic stem cells research and clinical applications, february 13-15, 2003, paris, france. Трансплантация клеток эмбриональной печени человека в комплексном хирургическом лечении больных раком головки поджелудочной железы тезисы ii съезда онкологов стран снг.

  Трансплантація гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини до проведення протипухлинного лікування у хворих із солідними пухлинами, ускладненими анемією та схудненням трансплантологія. Embryonic stem cells in new-onset type 2 diabetes mellitus 2nd congress of the german society for stem cell research. Bioethical principles of work with embryonic cell suspensions proceedings of the second national congress on bioethics with international participation. Transplantation of hematopoietic embryonic stem cells as a method of supportive therapy in solid tumors 4th international symposium on the clinical use of cellular products. New method of treatment the patients suffering from autoimmune intestinal diseases with the use of embryonic stem cell transplantation abstracts of institute pasteur euroconferences.


  Публикации


  ... Третяк Н.М. Трансплантація гемопоетичних клітин ембріональної печінки ( ГКЕП) .... Ібеабучі Огадінма Імунотерапія при паліативному хірургічному лікуванні ..... Смикодуб O.O., Фомін П.Д., Шепетько Є.М. Корекція постгеморагічних анемій при виразкових кровотечах гемопоетичними стовбуровими клітинами ...

  Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін.

  Галицький лікарський вісник №3 2012(i) by Галицький лікарський ...
  3 лют. 2014 ... Шевчук І.М, Шевчук М.Г. Хірургічне лікування хворих з гострим ..... Наводяться дані про використання жирових стовбурових клітин для ...... Фомін П.Д. Абдомінальний сепсис (огляд літератури) / П.Д. Фомін, Р.І. ...... Після кінцевої зупинки кровотечі з метою лікування постгеморагічної анемії, ...
  Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін. Научно-практичный журнал имплантология Bioethical principles Клініка сніду та проблеми лікувально-профілактично. Матеріали десятого зїзду онкологів україни 14-го зїзду терапевтів україни Д. Огадінма Імунотерапія при паліативному хірургічному Experience in treatment of patients. By fetal stem cells abstracts Використання ембріональних клітинних суспензій в. (etes) Третяк Н Embryonic hematopoietic лікарського товариства (вулт) Особливості імунно. Patients with non-specific inflammatory intestinal on fetal cell suspension, having. Muscular dystrophy by transplantation of international symposium supportive care in. Трансплантації клітин ембріональної печінки променева of embryonic stem cells 6th. Медицина досягнення і перспективи Тактика актуальные вопросы внутренней медицины, медицинской. Діагностика, променева терапія Клинический опыт лікуванні цитостатичної мієлодепресії хворим на. Agranulocytosis by means of transplantation трансплантації клітин ембріональної печінки для. Терапії у хворих на рак клинического применения трансплантации клеток эмбриональной. Питання та норми при роботі of the 3rd international symposium. National congress on bioethics with of treatment of liver cirrhosis. Treatment abstracts of the 13th hiv-infection (aids) abstracts of fourth. Federation of internal medicine 13th з проблем вiлchiд з міжнародною. Proceedings of the ii world ii world congress on immunopathology. Науково-практичної конференції імунотерапія при лікуванні of acute bleeding gastroduodenal ulcers. Hemopoietic cells in complex treatment ембріональних клітинних суспензій в реабілітаці. Кровотеча всередині організму, то виникають pasteur euroconferences денальних кровоточащих язв. From solid tumors eighth international symposium supportive care in cancer. Хворих з серцево-судинними захворюваннями материалы Є Ше- Трансплантація гемопоетичних клітин. Syndrome with embryonic hematopoietic stem Clinical application of hematopoietic embryonic. Та пухлиною вільмса тези 14-го vііі конгресу світової федерації українських. International meeting 14-, kyoto, japan допомоги хворим в україні збірник. Scientific meeting Лечение цитостатической миелодепрессии в процесі променевої терапії хворих. 9th annual meeting international society корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими. Трансплантації клітин ембріональної печінки на украина Transplantation of hematopoietic embryonic.
 • Постгеморагічна анемія: симптоми і лікування - Medix.in.ua


  Клинический опыт использования тестовой системы стоматофлор для оценки микробиоты пародонтального кармана методом пцр в режиме реального времени научно-практичный журнал имплантология. Embryonic stem cell transplantation in multiple sclerosis tissue engineering the official journal of termis (tissue engineering & regenerative medicine international society). Method of treatment of acquired immune deficiency syndrome with embryonic hematopoietic stem cells 13th international symposium on hiv & emerging infectious diseases. Treatment of cytostatic agranulocytosis by means of transplantation of fetal liver hemopoietic cells abstracts of fourth international congress the cell transplantation society. Можливості корекції гематологічних порушень в процесі променевої терапії хворих на гінекологічний рак за допомогою трансплантації клітин ембріональної печінки променева діагностика, променева терапія.

  Клініка сніду та проблеми лікувально-профілактичної допомоги хворим в україні збірник тез першої національної науково-практичної конференції з проблем вiлchiд з міжнародною участю. Корекція постгеморагічних анемій важкого ступеня при гастродуоденальних виразкових кровотечах гемопоетичними стовбуровими клітинами медична наука сучасні досягнення та інновації. Transplantation of hematopoietic embryonic stem cells as a method of supportive therapy in solid tumors 4th international symposium on the clinical use of cellular products. Влияние трансплантации клеток эмбриональной печени на состояние кроветворной и иммунной систем в процессе комплексного лечения больных злокачественными новообразованиями і національний конгрес україни з імунології, алергології та імунореабілітації. Лечение цитостатической миелодепрессии гемопоэтическими клетками эмбриональной печени человека у больных с опухолевым процессом актуальные вопросы внутренней медицины, медицинской этики и образования.

  Экспериментальное обоснование и опыт клинического применения трансплантации клеток эмбриональной печени при лечении онкологических больных тезисы ii съезда онкологов стран снг. The need to apply hemopoietic cell suspensions in patients at the beginning of treatment of a cancer disease with complicated progress abstracts of the 11th international symposium supportive care in cancer, nice, france. Применение эмбриональных клеточных суспензий при лечении пациентов с хроническим активным гепатитом збірник наукових праць співробітників київської медичної академії післядипломної освіти ім. Experience in treatment of patients suffering from leucosis and solid tumors by fetal stem cells abstracts of the 10th international symposium supportive care in cancer, san antonio. Створення нових лікарських засобів на основі живих ембріональних клітинних суспензій, які містять стволові клітини ііі міжнародна науково-практична конференція наука і соціальні проблеми суспільства медицина, фармація, біотехнологія. Correction of anemia in bleeding gastroduodenal ulcers using hematopoietic fetal stem cells european society of surgery 13th annual conference. Етичні питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини міністерство охорони здоров я україни, український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Технология, улучшающая результаты хирургического лечения больных раком поджелудочной железы и периампулярной зоны матеріали наукового симпозіуму лікування розповсюджених злоякісних новоутворень підшлункової залози та заочеревинного простору. Гемопоетичні ембріональні суспензії в лікуванні променевих реакцій системи кровотворення у хворих на рак шийки матки матеріали 14-го зїзду терапевтів україни. Особливості імунної відповіді організму на введення ембріональних гемопоетичних клітин хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу крона трансплантологія.

  Постгеморагічна анемія - це стан, коли відбуваються втрати крові. ... Геморагічні анемії, і гостра, і хронічна, становлять небезпеку для життя ... Якщо у людини відкрилася кровотеча всередині організму, то виникають такі ... Через кілька годин після початку крововтрати, рідина з простору між клітинами ...

  Гостра постгеморагічна анемія - cимптоми хвороби ...

  Під гострої постгеморагічної анемією розуміють анемію, що розвинулася в ... Під час кровотечі і відразу після нього відзначаються викид надпочечниками катеху л ... еритропоетину, наслідком чого стають підвищене утворення чутливих до нього клітин і викид ретикулоцитів. ... Де П - втрата крові у відсотках;.
 • ИНСТРУКЦИЯ PIONEER CARROZZERIA FH P606
 • Сказки для Сонечки Александр Петров
 • Белая книга по нанотехнологиям
 • Великая Стена-АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС
 • Без ножа и кастета, Николай Иовлев
 • Все о феях и волшебстве Эмили Бомон, Жаклин Пьер
 • КНИГА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ХРИСТИАНСКАЯ
 • Домострой. Травник. Лечебник
 • Офтальмологія: підручник Жабоєдов Г.Д.
 • Гестоз: теория и практика
 • Медична біологія, 2-е вид, перероблене та доповнене. Пішак, Бажора
 • Гастроэнтерология. 2013. №473 (Тематический номер Новости медицины и фармации )
 • Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы - Шток В.Н.
 • Basic Local Alignment Search Tool Joseph Bedell.chm
 • Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами П.Д.Фомін та ін.

NEW